ANNE KATRINE BERGLAND

Foto Svein Lunde

Anne Katrine Bergland er seksjonsoverlege ved Observasjon- og behandlingsavdelingen (OBA) samt Seniorforsker ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved SUS. Førsteamanuensis 2 ved Klinisk Institutt 1, UiB. Bergland er spesialist i Geriatri og Akutt- og Mottaksmedisin