ANNE HALMØY

Spesialist i psykiatri / overlege ved Kronstad DPS, Haukeland Universitetssjukehus i Bergen, med bistilling som førsteamanuensis II ved Universitetet i Bergen. I tillegg til vanlig klinisk arbeid i allmennpoliklinikk, innhar hun en ressursfunksjon for voksne med ADHD i Helse-Bergen. Halmøy har vært engasjert i kunnskapsutvikling- og formidling om ADHD hos voksne gjennom mange år. De siste årene har hun ledet et forskningsprosjekt om gruppebehandling for voksne med ADHD, og er nå engasjert i opplæring og implementering av dette i klinisk virksomhet rundt om i landet.