Anne-Grete Terjesen

Fagsjef i Pårørendealliansen som er en paraply organisasjon for pårørende uavhengig av diagnose eller alder. Hun har gjennom flere år jobbet men brukermedvirkning og har nå spesielt  fokus på å løfte frem pårørendes stemme på ulike arenaer. Hun har lederutdannelse fra forsvaret, er økonom og vernepleier