Petter Andreas Ringen

Spesialist i psykiatri, PhD.

Avdelingsoverlege og forsker ved Avdeling døgnbehandling psykisk helsevern voksne ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS.

Prosjektleder Hjertefriskprosjektet og fagleder i arbeidet i HDir med tiltakspakke for somatisk helse og levevaner i pakkeforløp for psykisk helse og rus.