Andrea Holst

Jobber som erfaringskonsulent i psykiatrisk klinikk i Bergen. Hun er brukerrepresentant i NAPP (nasjonalt kompetansesenter for personlighetspsykiatri) sitt ekspertråd ved Ullevål Sykehus og holder også foredrag om sine erfaringer. Hun har fullført MB-programmet (medarbeider med brukererfaring) ved ALF i Bergen. I 2014 gav hun ut en diktbok om psykiske lidelser. Hun har lang erfaring som pasient i psykisk helsevern og brenner for mer åpenhet og for å minske stigma rundt psykiske lidelser.