Aina Basilier Vaage, Overlege PhD

aibavaSom spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri har arbeidet med flyktninger og asylsøkere stått sentralt. Har langvarig fordypning i transkulturell psykiatri, PhD om vietnamesiske flyktninger og barna deres, transgenerasjonelle og longitudinelle faktorer. Drev et flyktningbarnprosjekt på Dale mottakssenter i flere år. Har deltatt i etableringen av og er ansatt ved Transkulturelt senter i Stavanger, som er det eneste senter i Norge som jobber utelukkende med traumatiserte flyktninger og asylsøkere og som har i oppgave å utvikle metoder i dette arbeidet.