Reidar Stokke

Fastlege i 12 år, overlege ved Rogaland A-senter (TSB) siden 2012. Interessefelt: Generalist med ekstra interesse for poliklinisk avrusing, smertepasienter og ROP-pasienter.