Program LIS Kurs – Lovkurs for LIS og andre ved utvalg for rettspsykiatri

PSYKIATRIVEKA 2019
KURS STAVANGER TORSDAG 14.03.19
VEDTAKSKOMPETANSE ETTER PSYKISK HELSEVERNLOVEN
MÅLGRUPPE: LIS og ferdige spesialister i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri
HENSIKT: Gi en oversikt over aktuelt lovverk og en innføring i praktiske ferdigheter som er nødvendig for vedtakskompetanse etter PHL.
KURSKOMITÉ: Utvalg for rettspsykiatri (Dnlf/Npf) ved: Øyvind Erik Duguid Jensen, Per Ola Rørvik, Solveig Klæbo Reitan

08.45     FELLESSESJON for hele Veka: Antipsykotika  v/Erik Johnsen

09.45    Pause

10.00    Kun for kursdeltagere
Vilkår for TPH
Hovedvilkåret § 3-3 v/Øyvind E D Jensen
Tillegsvilkår § 3-3 v/Øyvind E.D.Jensen

10.45    Pause

11.00    Vilkår for  TPH fortsetter
Utarbeidelse av vedtak-helhetsvilkåret v/Jensen
Former for tvungent vern § 3-5/ § 4-10 v/Jensen
Gruppearbeid / kasuistikk § 3-3) (11.30 – 11.45)

11.45    Pause

12.00    Presentasjon gruppe (§ 3-3) (12.00 – 12.15)
Samtykkekompetanse på alle vis v/ Vårin Hellevik

13.00    Lunsj

14.00    Juridiske forhold
Formalkrav/ Dokumentkontroll v/jurist
Konverteringsforbudet
(Konverteringsforbudet; tilbakeholdelse etter § 3-4; 2, nødrett; bortfall av samtykke) .Klage-/ domstolsbehandling v/ Vårin Hellevik

14.45    Pause

15.00    Gjennomføring av tvungent vern § 4
§ 4-4 . Hvordan fatte vedtak v/ Per Ola Rørvik og Vårin Hellevik .Kasuistikk, diskusjon.

15.45    Pause

16.00    Øvrige vedtekter etter § 4 (hovedvekt på § 4-8) v/Rørvik. Kasuistikk, diskusjon

16.45    Avslutning, informasjon om kursprøve