Program LIS Kurs – Lovkurs for LIS og andre ved utvalg for rettspsykiatri

PSYKIATRIVEKA 2019
KURS STAVANGER TORSDAG 14.03.19
VEDTAKSKOMPETANSE ETTER PSYKISK HELSEVERNLOVEN
MÅLGRUPPE: LIS og ferdige spesialister i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri
HENSIKT: Gi en oversikt over aktuelt lovverk og en innføring i praktiske ferdigheter som er nødvendig for vedtakskompetanse etter PHL.
KURSKOMITÉ: Utvalg for rettspsykiatri (Dnlf/Npf) ved: Øyvind Erik Duguid Jensen, Per Ola Rørvik, Solveig Klæbo Reitan

08.45     FELLESSESJON for hele Veka: Antipsykotika  v/Erik Johnsen

09.45    Pause

10.00    Kun for kursdeltagere
Vilkår for TPH
Hovedvilkåret § 3-3 v/Øyvind E D Jensen
Tillegsvilkår § 3-3 v/Per Ola Rørvik

10.45    Pause

11.00    Vilkår for  TPH fortsetter
Utarbeidelse av vedtak-helhetsvilkåret v/Jensen/Rørvik
Former for tvungent vern § 3-5/ § 4-10 v/Jensen
Gruppearbeid / kasuistikk § 3-3) (11.30 – 11.45)

11.45    Pause

12.00    Presentasjon gruppe (§ 3-3) (12.00 – 12.15)
Samtykkekompetanse v/Solveig Klæbo Reitan
Observasjon § 3-2, Samtykke til tilbakeholdelse § 2-2, v/Jensen

13.00    Lunsj

14.00    Juridiske forhold
Formalkrav/ Dokumentkontroll v/jurist
Konverteringsforbudet
(Konverteringsforbudet; tilbakeholdelse etter § 3-4; 2, nødrett; bortfall av samtykke) v/jurist
Klage-/ domstolsbehandling v/jurist)

14.45    Pause

15.00    Gjennomføring av tvungent vern § 4
§ 4-4 . Hvordan fatte vedtak v/Rørvik (15.00 – 15.30)
Gruppearbeid/Kasuistikk (§ 4-4) (15.30 – 15.45)

15.45    Pause

16.00    Presentasjon gruppe (§ 4-4) (16.00 – 16.15)
Øvrige vedtekter etter § 4 (hovedvekt på § 4-8) v/Rørvik

16.45    Avslutning, informasjon om kursprøve