Sverre Urnes Johnsen

Johnson

Psykolog og dobbeltkompetansestipendiat ved UIO og Modum Bad. Han har vært engasjert i et forskningsprosjekt ved angstavdelingen på Modum Bad, hvor generisk metakognitiv terapi og diagnosespesifikk kognitiv atferdsterapi for sammensatte angstlidelser har vært sammenlignet. Pasientene som ble inkludert i den randomisert kontrollerte studien var innlagt ved Modum Bad og hadde høy grad av komorbiditet. Inklusjonskriteriene var primærdiagnose PTSD, sosial fobi, eller panikklidelse med og uten agorafobi. Formålet med studien var å få mer kunnskap om effekt og endringsprosesser for pasienter med sammensatte angstlidelser